کلکسیونی دستبندی

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.

کلکسیونی دستبندی
ویژگی های محصول:
– از مواد چوبی ساخته شده و با پارچه چرمی پوشانده شده است.

– به راحتی می توانید از آن در ارائه محصولات خود استفاده کنید.

– شما می توانید 6×2 = 12 دستبند نشان دهید.

– اندازه 24×34 سانتی متر

مقایسه