گوشواره فلز با آلیاژ برنج

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.

نمایش جواهرات برای گوشواره با پایه فلزی ساخته شده از:

وسیله ای برای 3 جفت گوشواره با اندازه 45x45x175 (150 + 25) میلی متر
مورد برای 1 جفت گوشواره با اندازه 45x45x150 (100 + 50) میلی متر
مقایسه