محصولات

 

محصولات

 

جعبه های جواهرات، نگهدارنده های زیبا ، محکم و همه کاره هستند. آنها اغلب برای جواهرات یا سایر لوازم جانبی پرمصرف استفاده می شوند. هدف از ساخت آنها این است که وسایل را از آسیب در معرض خطر دور نگه دارند آنها کمد یا صندوق امانات نیستند بلکه جعبه هایی هستند که به خوبی ساخته شده و با توجه به ارزش آنها به عنوان ارثیه منتقل می شود.

جعبه ها را می توانید در هر سبک و مواد و اندازه های مختلف تهیه کنید. جعبه های کوچک و بزرگی وجود دارد که گوشواره ها ، حلقه ها و … همچنین جعبه های بزرگی که انواع مختلف جواهرات را در خود نگه می دارند.

ملزومات و تجهیزات

حلقه نمره

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.
مقایسه

ملزومات و تجهیزات

میله نمره

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.
مقایسه

ملزومات و تجهیزات

کولیس

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.
مقایسه

ملزومات و تجهیزات

بنگل / ساعتی طلا

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.
مقایسه

ملزومات و تجهیزات

نیم ست طلا

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.
مقایسه

ملزومات و تجهیزات

سرویس طلا

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.
مقایسه

ملزومات و تجهیزات

گوشواره طلا

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.
مقایسه

ملزومات و تجهیزات

انگشتر طلا

برای اطلاع از قیمت
لطفا تماس بگیرید.
مقایسه